Nina Kerola | Kunstverket | Latitude 60 | Nina Kerola
Kunstverket – Latitude 60

kunstverket-vernissage

kunstverket-1

kunstverketkunstverket-vernissage-inbjudan

Grupputställningen Lattitude 60 på Kunstverket, sommaren 2016 visar grafiska tolkningar av naturen och omgivningarna i poetiskt samförstånd.
Verken förmedlas genom olika grafiska framställningsmetoder som  torrnål, fotopolymer och screentryck.
Berättelserna gemensamma nämnare grundas på en oro över naturens närvaro i människan eller människans plats i natur och stadsmiljöer. 

Plats: Kunstverket, Oslo.
Datum: 2016/05/26 – 2016/08/27
Utställning av grafik

kunstverket-vernissage-inbjudan