Nina Kerola | Utställning | Ebelingmuseet | Jag minns att jag minns | 2014
Ebelingmuseet – Jag minns att jag minns

ebelingm-vagginstallation

ebeling-m-vagginstallation

ebelingmuseet

 

Performance av musiker Nora Roll och dansare Oskar Frisk.

 

vernissageinbjudan-ebelingmuseet-nina-kerola-och-jesper-blader

Plats: Ebelingmuseet, Eskilstuna.
Datum: 2015/01/17 – 2015/03/08
Utställning av grafik och installation

Press

Skogslugn möter urbant obehag | Eskilstunakuriren | 2015-01-17