Nina Kerola | Utställning | Botkyrka konsthall | Minä | 2003
Botkyrka Konsthall – Minä

botkyrka-mina

Citatet av André Breton bildar en portal och ett ramverk till utställningen och ringar in en grundläggande fråga:
Vad är egentligen ett jag? En tillfällig plats eller en fast och förutbestämd kärna?

 

botkyrka

botkyrka-mina2

 

botkyrka-klader

Ur min garderob – Screen/aluminium

botkyrka-tva

botkyrka-boken           botkyrka-7

botkyrka-boken-5

Plats: Botkyrka Konsthall, Stockholm.
Datum: 2003/10/06 – 2003/11/25
Utställning av grafik, objekt och installation

Text som pdf

Press

Mitt i Botkyrka