Nina Kerola | Nina Kerola | Grafisk konstnär, fotografi & utsmyckningar

 Upcoming 2018

7/4 – 2/5 2018 Galleri Lindberg i Luleå (med Lise Lundgren) Norbottens kuriren
10/8 – 31/10 2018 9th International Printmaking Biennial Douro 2018 ( Invited Artist)
5/9- 30/9 2018 Galleri Joella, Turku Printmakers association, Finland (med Annette Hammaren)

 

Olika platser. Galleri Lindberg i Luleå