Nina Kerola | Nina Kerola | Grafisk konstnär, fotografi & utsmyckningar

Kommande / Upcoming 2017 | 2018
17/6 – 17/8 2017 Vaellus – Vandring. Sommarutställning Konstrummet i Lindesberg.
Projekt av Konstfrämjandet i Bergslagen. Med fem Finska konstnärer. Finland 100år.
1/8 – 30/9 2017 3rd GLOBAL PRINT, Portugal ( Invited Artist)
10/8 – 31/9 2018 9th International Printmaking Biennial Douro 2018 ( Invited Artist)
5/9- 30/9 2018 Galleri Joella, Turku Printmakers association, Finland (med Annette Hammaren)