Nina Kerola | Nina Kerola | Grafisk konstnär, fotografi & utsmyckningar

21–26 februari

Showroom visar verk av Stefan Johansson, Urban Beinö, Nina Kerola, Anneli M Fluhr, Magdolna Szabó och Maija Lempiäinen.

Välkomna!

Öppettider:
ons – tors 12–17
fre – sön 12–16

Svenska Konstnärernas Förening