Nina Kerola | Nina Kerola | Grafisk konstnär, fotografi & utsmyckningar

Kommande / Upcoming 2017 | 2018

21/2 – 26/2 2017 SHOWROOM, Konstnärshuset Stockholm
11/3 – 2/4 2017 Minnen – Muistoja , Galleri HKK, FLYGELN vid Fullersta Gård Huddinge
17/5 – 1/6 2017 Postens konstförening Huvudkontoret
2017 Sommarutställning Finsk samtidskonst Bergslagen
1/8 – 30/9 2017 3rd GLOBAL PRINT, Portugal ( Invited Artist)
10/8 – 31/9 2018 9th International Printmaking Biennial Douro 2018 ( Invited Artist)
2018 Galleri Joella, Åbo Konstgrafiker (med Annette Hammaren)